Als u wenst te stoppen met de danslessen dan heeft u één maand opzegtermijn waarin u schriftelijk uw opzegging bekend maakt voorzien van een handtekening.

Bij minderjarige leerlingen kan alleen een ouder, grootouder of voogd de lessen opzeggen voorzien van handtekening.

Stijldanscursussen lopen per 15 lessen en tegen het eind van de cursus wordt er altijd gevraagd of u de volgende 15 lessen wilt volgen. U hoeft verder geen opzeg briefje te schrijven. Mits het een minderjarige leerling betreft.

Na een proefles krijgt u het inschrijfformulier wat past bij de cursus en de complete algemene voorwaarden.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.