De lesgelden gaan veranderen omdat de zalen duurder zijn geworden.

Inschrijfgeld is éénmalig € 10; per persoon

Per maand: €23; lessen van een uur (10 maanden lang)

Elke 2e te volgen les is €12,50; per maand. (10 maanden lang)

September actie: Als er een jaarbetaling is dan krijgt u €10; korting en u betaald per jaar €220;

Fitdance: € 23,00 per maand

Peuters: € 11,50; Lessen van een half uur. (10 maanden lang)

Stijldansen : € 195 euro per half jaar per paar

Alle lesgelden dienen te worden betaald in de eerste week van de maand. Er is 1 maand opzegtermijn waarin u contributie verschuldigd bent (Dit dient schriftelijk te gebeuren met handtekening).

Het gironummer voor de betalingen is IBAN: NL05 INGB 000 939 05 97 
ten name van dansschool Katie-z.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.