De lesgelden gaan veranderen omdat de zalen duurder zijn geworden.

Inschrijfgeld is éénmalig € 10; per persoon

• Kleuterdans € 12 ; per maand
• Fitdance/hiphop: € 24; per maand 1 les in de week.
• Fitdance/Hiphop: € 36.50; per maand 2 lessen in de week.
• Stijldansen € 230 ; per ½ jaar per paar.

Alle lesgelden dienen te worden betaald in de eerste week van de maand. Er is 1 maand opzegtermijn waarin u contributie verschuldigd bent (Dit dient schriftelijk te gebeuren met handtekening).

Het gironummer voor de betalingen is IBAN: NL05 INGB 000 939 05 97 
ten name van dansschool Katie-z.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.